REGLAMENT


La LLIGA PONENT és oberta a tots els corredors que tinguin xip groc, siguin de Lleida o daltres contrades

Informació general i organització
Comença el dia 1 de gener i acaba el 31 de desembre de cada any.
La classificació la portarà Iter5.
El coordinador de la Lliga és Iter5.
Hi haurà CLASSIFICACIONS INDEPENDENTS PER A LES DISTÀNCIES DE 5 KILÒMETRES (o similars) i 10 KILÒMETRES (o similars).
El nombre total de curses de la temporada serà diferent en cada distància i anirà en funció dels organitzadors de les mateixes.
Els organitzadors i clubs participants es comprometen a difondre la Lliga entre els seus socis i enllaçar a la seva web la pàgina www.lligaponent.cat.
Pel sol fet de tenir xip groc, l'atleta ja participa a la Lliga. No cal que els clubs inscriguin als seus corredors, ja que hi figuraran de forma automàtica en totes les curses que en formen part.
És obligatori tenir xip groc. La classificació i els resultats de cada corredor participant no tenen caràcter retroactiu. Aquell que es compri el xip a mig any d'iniciar la Lliga comptarà a partir daquell moment.
Només poden optar a premi els participants amb xip groc.

Les categories són 5:
FJ / MJ: 20 anys o menys
FS / MS: Entre 21 i 40 anys
F40 / M40: Entre 41 i 50 anys
F50 / M50: Entre 51 i 60 anys
F60 / M60: Més de 60 anys

Les classificacions i tota la informació que genera la Lliga es podran consultar a: www.lligaponent.cat

Premis
Premi al millor club (només lliga 10km). Per a la classificació dels clubs compten els primers 4 corredor(e)s
Hi ha trofeus per als guanyadors absoluts i el primer de cada categoria. També hi haurà un trofeu per a lhome i la dona que corrin el major nombre de curses.
Només poden optar a premi els participants amb xip groc.

Sistema de puntuació 10 km
Per puntuar cal córrer un mínim de 8 curses del calendari. Per fer les classificacions es tindran en compte els 18 millors temps de totes les curses que hi ha a la Lliga.
El primer classificat de cada cursa obté el màxim de punts. La puntuació de la resta de participants es calcularà en funció del seu temps respecte el temps del primer. Les curses de 10 km puntuen 100 punts, les de mitja marató 150 punts.
L'algorisme que s'aplica en curses de 10.000 m és: (temps primer corredor Lliga/temps corredor)*100.
L'algorisme que s'aplica en mitges maratons és: (temps primer corredor Lliga/temps corredor)*150.
Es comptabilitza en un màxim de 2 mitges maratons (si fa més mitges es comptabilitza com una de 10 kilòmetres).

Sistema de puntuació 5 km
Per puntuar cal córrer un mínim de 6 curses del calendari. Per fer les classificacions es tindran en compte els 11 millors temps de totes les curses que hi ha a la Lliga.
El primer classificat de cada cursa obté el màxim de punts (100). La puntuació de la resta de participants es calcularà en funció del seu temps respecte el temps del primer.
L'algorisme que s'aplica en curses de 5.000 m és: (temps primer corredor Lliga/temps corredor)*100.

ATENCIÓ: El xip groc és personal i intransferible. No està permès córrer amb el xip groc duna altra persona sota cap concepte. Qui corri amb un xip que no és seu no puntuarà a la Lliga.