Total d'inscripcions: 39

Última inscripció: 29/09/2017 00:24:16

Formulari d'inscripció

Cognoms Nom Club Categoria
AGUDO VILAGINÉSÀLEXA.A.XAFATOLLSP5 > 2012
AGUDO VILAGINESÀLEXA.A.XAFATOLLSP5 > 2012
AGUDO VILAGINéSÀLEXA.A.XAFATOLLSP5 > 2012
ALIAS I PEDRAPAU
-
P4 > 2013
ALMIRA CERCÓSARES
-
P4 > 2013
AUMEDES PUIGOLEGUERA.A.XAFATOLLSP4 > 2013
BLANCO CABALLEROJUNIORLA SANSI LLORETP1, P2, P3
BLANCO CABALLERORIALA SANSI LLORETP1, P2, P3
BOSCH CUARTEROMARC
-
P5 > 2012
BOSCH CUARTEROMARCESBUFECSP5 > 2012
CAROL GAYAJOANLLEIDA U.A.P5 > 2012
CASALS GABABELENESCOLA LA NOGUERAP5 > 2012
COLELL BALASEBASTIàPEDALA.CATP4 > 2013
DURAN MARTíNEZCESC
-
P4 > 2013
DURAN MARTíNEZROCCNDP4 > 2013
EL FADILI SANCHEZLUCA
-
P1, P2, P3
ESCOLà ESPARTARLETLLIUREP1, P2, P3
GARCIA I IBáñEZJORDIINDEPENDENTP4 > 2013
GIRIBET VALLéS MAR
-
P5 > 2012
GIRIBET VALLéS POL
-
P1, P2, P3
KARINA VADUVAALEXIAINDEPENDENTP4 > 2013
LLUCH SOLANSGERARDESCATXICSP5 > 2012
MIHAELA CALUGARSORANAGASPAR DE PORTOLàP1, P2, P3
NOAHSALVADó GIMENEZPEDALA.CATP1, P2, P3
PELLICER TORRESCASANANEUSESCATXICSP1, P2, P3
PERIES DURANCARLAESCOLA PIAP1, P2, P3
PINÓS AIXALÀMARTAA.A.XAFATOLLSP5 > 2012
ROSELLO ROMEROGENÍSA.A XAFATOLLSP5 > 2012
ROSSELO ROMEROPOLA.A XAFATOLLSP5 > 2012
RÚBIES SOLÉJANESCOLA GASPAR DE PORTOLàP5 > 2012
SAIZ RAFELOLAU
-
P1, P2, P3
SALA GRAUSCESCA.A.XAFATOLLSP4 > 2013
SALSE PELEGRíJAUME
-
P1, P2, P3
SALSE PELEGRíAINHOA
-
P4 > 2013
SANCHEZ DUCHJORDINA
-
P4 > 2013
SERRANO PUAGERARD
-
P1, P2, P3
SERRANO PUA GEORGINA
-
P4 > 2013
VICENTE BORDERA ABRIL
-
P4 > 2013
VIVES GONZALEZIVETTEINDEPENDENTP4 > 2013


Web de l'esdeveniment

Contacte organització - Contacte inscripcions


Formulari d'inscripció

Servei ofert per Iter5