Podeu consultar el llistat d'inscrits


Cognoms:*
Nom:*
DNI:
Sexe:*
Data de naixement:* / /
Població:*
Telèfon / Mòbil:*
Club:
E-mail:*
Menors: Nom pare / mare:
Menors: DNI pare / mare:
Preu:
Talla samarreta:*

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT (informació bàsica)

El responsable de les dades és SANT JOAN DE DÉU TERRES DE LLEIDA. La finalitat és gestionar la inscripció de les persones que participen en la IV Marxa Solidària Sant Joan de Déu pel Pla de Ponent.
Enviant aquest formulari consentiu expressament i autoritzeu el tractament de les dades.
L’encarregat de tractament d’aquestes dades és Chronos Iter5. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, excepte per requeriment legal.
Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, i altres drets podeu adreçar-vos al correu electrònic a info@iter5.cat.
Pot consultar la informació addicional clicant a +Informació
Enviant aquest formulari accepteu el reglament de l'esdeveniment.
En virtut del nou Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant RGPD), en vigor des de 2016 i d’obligat compliment a partir del 25 de maig de 2018.

Els camps marcats amb * són obligatorisWeb de l'esdeveniment

Contacte organització - Contacte inscripcions


Podeu consultar el llistat d'inscrits

Servei d'inscripcions ofert per Iter5