Total d'inscripcions: 21

Última inscripció: 24/09/2017 17:03:20

Formulari d'inscripció

Cognoms Nom Club Categoria
AGUDO VILAGINéSÀLEXA.A.XAFATOLLSP5 > 2012
AGUDO VILAGINÉSÀLEXA.A.XAFATOLLSP5 > 2012
AGUDO VILAGINESÀLEXA.A.XAFATOLLSP5 > 2012
AUMEDES PUIGOLEGUERA.A.XAFATOLLSP4 > 2013
BOSCH CUARTEROMARC
-
P5 > 2012
BOSCH CUARTEROMARCESBUFECSP5 > 2012
DURAN MARTíNEZROCCNDP4 > 2013
DURAN MARTíNEZCESC
-
P4 > 2013
ESCOLà ESPARTARLETLLIUREP1, P2, P3
GIRIBET VALLéS POL
-
P1, P2, P3
GIRIBET VALLéS MAR
-
P5 > 2012
PINÓS AIXALÀMARTAA.A.XAFATOLLSP5 > 2012
ROSELLO ROMEROGENÍSA.A XAFATOLLSP5 > 2012
ROSSELO ROMEROPOLA.A XAFATOLLSP5 > 2012
SAIZ RAFELOLAU
-
P1, P2, P3
SALA GRAUSCESCA.A.XAFATOLLSP4 > 2013
SALSE PELEGRíAINHOA
-
P4 > 2013
SALSE PELEGRíJAUME
-
P1, P2, P3
SERRANO PUAGERARD
-
P1, P2, P3
SERRANO PUA GEORGINA
-
P4 > 2013
VICENTE BORDERA ABRIL
-
P4 > 2013


Web de l'esdeveniment

Contacte organització - Contacte inscripcions


Formulari d'inscripció

Servei ofert per Iter5