Podeu consultar el llistat d'inscrits


Cognoms:*
Nom:*
DNI:*
Sexe:*
Data de naixement:* / /
Població:*
Telèfon / Mòbil:*
E-mail:*
Esmorzar final:*
Celíac:
Menors: Nom pare / mare:
Menors: DNI pare / mare:
Entitat o centre educatiu:
Edicions:*
Ruta:*

En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les dades personals d’aquest formulari seran incorporades en un fitxer responsabilitat de l’Associació Atlètica km0 Ponent de CIF: G-25626920. La finalitat d’aquest fitxer és la d’informar-lo de les activitats esportives que gestionem. El fet d’enviar aquest formulari implica que autoritzeu que aquestes dades es tractin només amb les finalitats exposades. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició pot enviar un correu electrònic a km0@km0.cat

Els camps marcats amb * són obligatorisWeb de l'esdeveniment

Contacte organització - Contacte inscripcions


Podeu consultar el llistat d'inscrits

Servei d'inscripcions ofert per Iter5